Asbestinvent is SCA gecertificeerd

Onzeker over asbest bij uw verbouwing? Twijfel niet, vraag kosteloos advies »

Asbestinventarisatie

Bij elke door Asbestinvent B.V.  uitgevoerde asbestinventarisatie TYPE A wordt zeer grondig en systematisch te werk gegaan. Wij besteden uitermate veel zorg aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende materialen. Door een goede voorbereiding, het inzetten van deskundig en ervaren personeel en het uitvoeren van de asbestinventarisatie volgens een doordacht plan wordt het over het hoofd zien van asbesthoudende materialen tot een minimum beperkt.

Allereerst vindt, wanneer mogelijk, overleg plaats met de beheerder van de locatie. Daarna vindt deskresearch plaats met behulp van bouwtekeningen en bestekken, indien aangeleverd door de opdrachtgever, aan de hand waarvan een inspectieplan wordt opgesteld. Vervolgens wordt de locatie systematisch geïnspecteerd op de aanwezigheid van direct-waarneembare asbestverdachte materialen, conform het van tevoren opgestelde inspectieplan. Hierbij worden waar veilig mogelijk monsters genomen van asbestverdachte materialen. Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan een hiertoe geaccrediteerd laboratorium.

Bij de inspectie worden de volgende onderdelen, indien van toepassing, visueel geïnspecteerd:

  • technische installaties (met uitzondering van productielijnen en dergelijke);
  • brandwerende constructies en voorzieningen;
  • onderdelen met een decoratieve of afwerkingfunctie;
  • waterkerende constructies en voorzieningen;
  • tijdens de totstandkoming toegepaste onderdelen;
  • eventueel aanwezig zwerfasbest.